‘ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมสูง แต่ปฏิบัติจริงยังสวนทาง’ ญี่ปุ่น เผยอินไซต์ เปลี่ยนพฤติกรรมรักษ์โลกกลุ่มแฟชั่น ทำได้จริงมีไม่ถึง 1 ใน 10

ผลสำรวจของกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น พบว่า 60% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) มาจากเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และที่อยู่อาศัย ซึ่งต่างเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต