งานใหม่ ‘พี่ไปร’ ส่งต่อความรู้ขับขี่ปลอดภัยถึงหน้าบ้าน ร่วมสร้างพฤติกรรมใหม่ใช้รถใช้ถนนให้เซฟตี้เพิ่มขึ้น

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินหน้าส่งต่อความรู้การขับขี่ปลอดภัยภายใต้แคมเปญ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety” อย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศกว่า 20,000 คน ที่ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้บริการและภาคประชาชนด้วยแผ่นพับรณรงค์ จำนวน 200,000 แผ่น ส่งไปพร้อมจดหมาย – พัสดุฯ เพื่อแนะนำให้ลูกค้า- ประชาชนให้ความสำคัญการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น