อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างปี 2566 เติบโตต่อเนื่องตามภาคก่อสร้าง ท่ามกลางความผันผวนของต้นทุนพลังงาน และแรงกดดันจากเทรนด์ ESG

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB EIC แนะผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือความท้าทาย และลดความเสี่ยงจากต้นทุนด้านพลังงาน ที่ยังมีความผันผวน รวมทั้งมีนวัตกรรมที่ช่วยลด GHG ในกระบวนการผลิต เพื่อแรงกดดันต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจ​เพิ่มมากขึ้น