‘ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน’ โมเดลพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม เฟสแรกคืบแล้ว 90% เล็งขยายผล เพิ่มการมีส่วนร่วม

ออมสินตอกย้ำ Social Bank อวดผลสำเร็จเฟสแรกโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” มุ่งเพิ่มรายได้ครัวเรือน ส่งเสริมเงินออมชุมชน 8 เดือน ออมได้แล้วกว่า 8 แสนบาท