SET นำร่อง 20 บริษัท 8 อุตสาหกรรม ใช้ ‘เครื่องคิดเลขคาร์บอน’ เร่งเก็บฟีดแบ็ค ก่อนพัฒนาเวอร์ชั่น​สมบูรณ์​ ก่อนเปิดกว้าง​ บจ. ใช้ฟรี ภายในปลายปีนี้

หลังมีแผนพัฒนาเครื่องมือคำนวนคาร์บอน หรือ  Carbon Calulator เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานกลางในการหาคำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนขององค์กร ​ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET​ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบแล้วเสร็จ และได้นำร่องให้ 20 บริษัท จากทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้ทดลองนำไปใช้แล้ว