สเปนเข้ม เรียกเก็บค่าทำความสะอาดก้นบุหรี่จากบริษัทผู้ผลิต ชี้มีหน้าที่ต้องเตือนผู้บริโภคไม่ให้ทิ้งในที่สาธารณะ

กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ของสเปน ได้ระบุให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่​มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งไว้ตามท้องถนนภายในประเทศ พร้อมระบุว่า ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องเตือนไม่ให้ผู้บริโภคทิ้งก้นบุหรี่ในที่สาธารณะด้วย