พฤกษา ผนึกกำลัง โรงพยาบาลวิมุตและโรงพยาบาลเทพธารินทร์ สานต่อแนวคิด “อยู่ดี มีสุข” มอบสุขภาพดีรับปีใหม่ผ่านกิจกรรม ‘KNOW YOURSELF, HELP YOUR MIND’

พฤกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลวิมุต และ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เดินหน้าส่งมอบสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกบ้านพฤกษาด้วยกิจกรรม ‘KNOW YOURSELF, HELP YOUR MIND’ ที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกัน ด้วยคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยการวัดความดันและทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย