“คอนโดต้นไม้”ต้นแบบอาคารสูงสำหรับเมืองสีเขียวในอนาคต

นับเป็นการออกแบบอาคารสูงที่ดูแปลกตาเป็นอย่างมากสำหรับ The Bosco Verticale ที่ไม่ได้คำนึงถึงความสวยงามของอาคารเท่านั้น แต่ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่อาคาร ที่ให้ความรู้สึกเหมือนมีสวนลอยฟ้าอยู่กลางเมือง