วิกฤติโควิดขยะพลาสติกเพิ่ม 60 % “คอร์สแอร์”อาสาย่อยขยะฯเป็นน้ำมันชีวภาพ

คอร์สแอร์ กรุ๊ป นำเสนอโซลูชั่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะจากขยะพลาสติก ด้วยนวัตกรรมไพโรไลซิส ที่สามารถเปลี่ยนแปลงขยะพลาสติกได้ทุกประเภท ให้เป็นน้ำมันชีวภาพขั้นสูง (Advanced Bio-oil) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงทางเลือก พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน