พีคยิ่งกว่าพีค!!ผงซักฟอก OMO ผลิตจากการรีไซเคิลCO2 จากโรงถลุงเหล็กของจีน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Unilever เป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ยังคงมุ่งมั่นกับการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ล่าสุด บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดแคปซูลภายใต้ยี่ห้อโอโม่ (Omo) ที่ประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวที่ผลิตขึ้นจาก recycled carbon emissions จากโรงถลุงเหล็ก แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมๆ ความพยายามครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Unilever กับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านไบโอเทคอย่าง LanzaTech และ India Glycols ซึ่งเป็นบริษัทเคมีที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท LanzaTech มีหน้าที่ในการดักจับคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงถลุงเหล็กและแปรรูปเป็นเอทธานอล (ethanol) ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ หรือ ถังหมัก หลังจากนั้น บริษัท Glycols ก็จะนำเอทธานอลไปทำปฏิกิริยาให้กลายเป็น เอทธิลีน ออกไซด์ (ethylene oxide) ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว เพื่อนำมาผลิตเป็นสารลดแรงตึงผิว Unilever ได้กล่าวไว้ว่า นี่เป็นครั้งแรกที่สารลดแรงตึงผิวที่ผลิตจากก๊าซคาร์บอนได้ออกสู่ตลาดในรูปแบบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และเนื่องจากสารลดแรงตึงผิวดังกล่าวยังสามารถใช้กับน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ จึงเป็นโอกาสของบริษัทที่จะเพิ่มไลน์ผลิตไปยังสินค้าทำความสะอาดอื่นๆ เช่น สบู่ น้ำยาล้างจาน เป็นต้น การผลิตสารลดแรงตึงผิวจากการปล่อยคาร์บอนยังก่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 2 ข้อ ได้แก่ 1. ป้องกันไม่ให้มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ขณะเดียวกัน ยังช่วยยับยั้งไม่ให้คาร์บอนถูกปล่อยสู่บรรยากาศ […]