10 คำคมสร้างแรงบันดาลใจ ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปี 2020

อาจจะบอกได้ว่าปี 2563 เป็นปีของกระแสเรียกร้องเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างเข้มข้น ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ จนเรียกได้ว่าเป็นวาระที่ทุกคนบนโลกไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป ตอกย้ำให้เห็นภาพชัดขึ้นกับการที่นิตยสารไทม์ยกให้ “เกรียตา ทุนแบร์ย” เด็กสาวนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอายุ 16 ปี เป็นบุคคลแห่งปี 2019 ส่วนในประเทศไทยเห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดมากกับความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันวางมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้งในปีที่ผ่านมาและในปี 2563 นี้ที่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งกระแสเรียกร้องการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ