ถอดบทเรียน เอส แอนด์ พี ปรับองค์กรสู่ความยั่งยืน “เป็นเรื่องยาก แต่ต้องทำ”

“เราอยากทำชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่า พอมาทำงานเรื่อง sustainable แล้วรู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ เราอยากทำตัวให้มีคุณค่ามากกว่าการขายของไปวัน ๆ ซึ่งผู้บริหารก็สนับสนุนเต็มที่ “