“ลอรีอัล”ประกาศปี2573 ผลิตภัณฑ์ทุกตัวต้องมาจากพืช-ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

ลอรีอัล พลิกโฉมR&I ครั้งสำคัญ โดยใช้หลัก ‘วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม’ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเคารพต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยปี 2573 ส่วนผสม 95% ของผลิตภัณฑ์ลอรีอัลจะมาจากพืชที่สามารถปลูกทดแทนได้ แหล่งแร่ธาตุที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นและกระบวนการผลิตแบบหมุนเวียน ขณะที่การพัฒนาสูตรต่างๆ ทั้ง 100% จะพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำเป็นสำคัญ