ลอรีอัล เผย 3 นักวิจัยสตรีรับทุนวิจัยปี2563 ชูผลงานการแพทย์และสร้างมูลค่าเพิ่มการเกษตร

จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 สำหรับการมอบทุนโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปี 2563 มุ่งสนับสนุนสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ ปีนี้ 3 ดร.หญิงเก่งคว้าทุน2.5 แสนบาทสนับสนุนงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคม