3 อดีตผู้ป่วยถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านภาพวาด“ศิลปะสร้างสุข สานฝันในรั้วรามาฯ”

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆ ส่งท้ายปีเก่า ด้วยการนำเรื่องราวของ 3 อดีตผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ที่เป็นความฝันและความหวังเล็กๆ ของแต่ละคนระหว่างที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี มาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ภาพวาด 3 มิติบนฝาผนัง “Wall Art Sharing: ศิลปะสร้างสุข สานฝันในรั้วรามาฯ” หวังสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อพลังให้แก่ผู้ที่มาเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป ซึ่งผลงานศิลปะทั้ง 3 ภาพได้ถูกวาดไว้บนผนังจุดต่างๆ ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี