แสนสิริตอกย้ำGreen Mission จัดพื้นที่‘สวนผักทานได้’สร้างคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อความยั่งยืน

เพราะอยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จึงตั้งเป้าหมายสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม Green Mission ไปในเรื่องการใช้พลังงานสะอาดและการกำจัดของเสีย Waste Management ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564