เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ต่อยอด ​​’Green Cinema’ เปลี่ยนจอหนังที่ไม่ใช้งานแล้ว เป็นกระเป๋ารักษ์โลก “I am Reborn from Screen”

​บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy นำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ โดยนำ “จอภาพยนตร์ หรือ จอหนัง” ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามแนวทาง Upcycling