ทีทีบี เผยแนวการสร้างความผูกพันให้พนักงานรักองค์กร เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อน สู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน ในงาน ttb HR Forum ครั้งที่ 2

เพราะหน้าที่ของ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR ไม่ได้จบเพียงแค่การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมมาทำงานให้กับองค์กร แต่ยังมีหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาเพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีคุณภาพมากขึ้น