ทีเส็บปลื้ม ไมซ์new normal คึกคักพลิกโฉมจัดงานประชุมแสดงสินค้าสู่ยุคดิจิทัล

ยุคโควิด-19 ทำให้ทุกอย่างต้องปรับตัวสู่ new normal ทีเส็บมุ่งนำความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนธุรกิจไมซ์สู่ยุคดิจิทัลเพื่อสอดรับกระแสโลก ผ่านการอบรมติวเข้มเพื่อเพิ่มทักษะ ให้ผู้ประกอบการ ตอนนี้มีงานประชุมและงานแสดงสินค้าออนไลน์ที่ขอรับการสนับสนุน 40 งาน