บจธ. ยกความสำเร็จ”ชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์” ต้นแบบโมเดลบริหารจัดการที่ดินครบวงจร

บจธ.เดินหน้าจัดสรรที่ทำกินให้เกษตรกรแบบครบวงจรเพื่อกระจายพื้นที่ทำกินให้เกษตรกรยากจน ระดมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เกิดความยั่งยืน ประเดิมโครงการต้นแบบให้ “กลุ่มเกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์” จ.เชียงราย ช่วยเหลือ 65 ครัวเรือนมีอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ