ซีพีเอฟ เร่งศึกษา ‘กรีนไฮโดรเจน’ พร้อมติด TOP5 บริษัทอาหารที่ใช้พลังงานหมุนเวียนมากที่สุดของประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประกาศขับเคลื่อนภารกิจมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี 2050