บพท. ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัย 4 ภูมิภาค โชว์มหกรรมฟื้นใจเมือง ต้นแบบสร้างคุณค่าเสริมมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม เน้นสืบสาน ฟื้นฟู พัฒนา และต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ 31 จังหวัด 42 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงาน พร้อมภาคีเครือข่ายชุมชน ศิลปินท้องถิ่น และผู้ประกอบการวัฒนธรรม จัดงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง” ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ โชว์ต้นแบบการสร้างคุณค่าเสริมมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม