88 Sandbox เปิดโครงการ LEARN LAB: OKMD X 88 Learnovation Program บ่มเพาะสตาร์ทอัพการศึกษา ยกระดับพัฒนานวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

88 Sandbox ม.ธรรมศาสตร์ จับมือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เปิดตัวโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นนวัตกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา (LEARN LAB: OKMD X 88 Learnovation Program) ผนึกกำลังผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ร่วมคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม เพื่อสังคมด้านการศึกษา พร้อมคัดเลือก 20 ทีม (76 คน) จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 100 ทีม (237 คน) ตั้งเป้าบ่มเพาะความรู้ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ