อุทยานศรีน่าน เตรียมจาน-ชามจาก “กาบไผ่-ใบตองตึง” บริการนักท่องเที่ยว

ช่วงฤดูหนาวแบบนี้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปตามดอยต่างๆเพื่อสัมผัสอากาศหนาวกับสายหมอก พร้อมดูความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นและตก สำหรับที่อุทยานศรีน่าน จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อลดการใช้พลาสติก และเตรียมแก้วน้ำกระบอกไม้ไผ่ จาน-ชาม ภาชนะที่ทำจาก กาบไม้ไผ่ ใบกล้วย และใบตองตึง ผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบๆอุทยานศรีน่านไว้บริการนักท่องเที่ยว