‘The New Chapter of SDGs’ มองมุมใหม่เรื่อง ‘ความยั่งยืน’ ผ่านเลนส์จาก 2 ผู้เชี่ยวชาญ ​ร่วมหาโซลูชันหยุดวิกฤต​โลก

การขับเคลื่อนวาระด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ​ หรือ Sustainable Development Goals 2030 (SDGs) ที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายได้เพียง 15% เท่านั้น ​ขณะที่วิกฤตของโลกไม่ได้บรรเทาลง แต่กลับเลวร้ายมากขึ้น จนขยับระดับจากภาวะโลกร้อน เข้าสู่​ภาวะวิกฤตโลกเดือด (Global Boiling)