ปตท.สผ.จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 ปตท.สผ. ได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดทำเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ ปตท.สผ.เลือกใช้