Dowจับมือเครือข่ายฯผลักดัน”ต้นแบบ”ป่าชายเลนไทยขยายผลสู่ 5 จว.แก้โลกร้อนยั่งยืน

กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ ทช. องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และภาคีเครือข่าย ระดมความคิดเห็นสร้างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนแบบครบวงจรและมีส่วนร่วม มุ่งผลักดันป่าชายเลนปากน้ำประแสสู่พื้นที่ต้นแบบป่าชายเลนไทย และเตรียมขยายผลสู่ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามัน ครอบคลุม 5 จังหวัดพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ภายใน 5 ปี เพื่อแก้วิกฤตโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน

Leonardo DiCaprido พระเอกใจอนุรักษ์ควักเงิน 5 ล้านเหรียญเยียวยาไฟไหม้ป่าแอมะซอน

นับเป็นความพยายามและตั้งใจดีของพระเอกฮอลลีวูดชื่อดังอย่าง Leonardo Dicarprio ในฐานะที่เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ห่วงใยเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าแอมะซอนที่กินพื้นที่เป็นวงกว้างในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพระเอกหนุ่มและเพื่อนใจบุญอีก 2 คน ได้แก่ Laurene Powel Jobs และ Brian Sheth ที่ร่วมกันก่อตั้งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ชื่อว่า Earth Alliance ได้สัญญาที่จะมอบเงินจำนวน 5 ล้านเหรียญเพื่อช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ป่าฝนแอมะซอนไว้