5 โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้วของ Dow ได้ใบรับรองจาก อบก.ช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้วของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) 5 โครงการ ได้รับการรับรองเป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่า 147 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

DOW หนุน “มือวิเศษ X วน” ย้ำปัญหาพลาสติกที่ยั่งยืนต้องสร้างการมีส่วนร่วม

เพื่อขับเคลื่อน roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ DOW จับมือกับภาคีเครือข่าย PPP Plastics กว่า 60 องค์กร ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะ พลาสติกผ่านโครงการ “มือวิเศษ X วน” ตั้งจุดรับบริจาค”ถุงวน” 300 จุดในกทม.และปริมณฑล พร้อมนำKnowhow ของดาวพัฒนาขยะพลาสติกแบบยั่งยืนด้วยแนวคิดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (economic value)

ดาวอาสา 50 ปี ทำดีตามรอยพ่อ

ดาว ประเทศไทย 50 ปี ทำดีตามรอยพ่อ โดยพนักงานดาวอาสาทุกคน นำศักยภาพของตนเองมาทำประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและสังคม