กลุ่มดุสิตธานี เดินหน้าโครงการ ‘ข้าวอินทรีย์’ รุกสร้างความยั่งยืน สานแนวคิด ‘Farm-to-Table’ สั่งตรงข้าวจากชุมชนเกษตรกร ขึ้นแท่นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ข้าวอินทรีย์ 100% ปรุงอาหาร

กลุ่มดุสิตธานีเดินหน้าปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้เริ่มโครงการข้าวอินทรีย์ ตามแนวคิด ‘Farm-to-Table’ สั่งตรงจากชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในจังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ เพื่อนำมาปรุงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับลูกค้าและพนักงาน