“ดุสิตธานี” ขยายสู่ธุรกิจอาหาร “ดุสิต ฟู้ดส์” มุ่งเป้า Sustainable Food

หลังดีลซื้อหุ้น NRIP 660 ล้านบาท “ดุสิต ฟู้ดส์” ถือเป็นหนึ่งใน Ecosystem ของ แบรนด์ Dusit Thani เดินหน้านำวัตถุดิบปลอดภัยจากชุมชนมาใช้ และเพิ่มนวัตกรรมทางอาหารเร็วๆ นี้