โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนร่วมฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวาน บริเวณชายฝั่งทะเล จ.ระยอง เพื่อสานต่อเจตนารมณ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สานต่อโครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปี 2566 (ปีที่ 2) เดินหน้าภารกิจฟื้นฟูทรัพยากรหอยหวาน และคืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล จ.ระยอง