เฟสท์​ (Fest)​ โดย SCGP ขยายตลาดบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนสู่กลุ่ม​ Process Food รับดีมานด์ในอุตสาหกรรมพุ่ง คาด 5 ปี ดันยอดขายโต 18 เท่า

ดีมานด์ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนขยายตัวมากขึ้นตาม 3 เมกะเทรนด์โลก ทั้งการที่แบรนด์อาหารรายใหญ่ๆ เริ่มมีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะที่ในมิติของผู้บริโภคเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น รวมไปถึงการมองหาความสะดวก และมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน