LONGi แจ้งเกิด Hi-MO 6 มอบประสบการณ์ใหม่ให้ตลาด Renewable ผสานสุนทรียศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยี

พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เติบโตมากเป็นอันดับต้นๆ ในด้านการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกในอนาคต การอัปเกรดเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ประกอบกับสถานการณ์การใช้งานที่เพิ่มขึ้น เป็นผลทำให้แผงพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการติดตั้งบนหลังคาบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม มีศักยภาพอย่างมหาศาล