อายิโนะโมะโต๊ะ ขับเคลื่อน ‘ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน’ เปลี่ยนผ่านธุรกิจครั้งสำคัญสู่​ ‘ผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน’

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความเชื่อที่ส่งต่อกันมายังคงเป็นหนึ่งใน Big pain point ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ ‘ผงชูรส’ แม้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ รวมทั้งไม่ได้ส่งผลต่อยอดขาย แต่ก็ทำให้​ผู้นำตลาดที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมผงชูรสประเทศไทยอย่าง อายิโนะโมะโต๊ะ ต้องออกมา Educated ตลาดอีกครั้ง ผ่านแนวคิด ‘ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน’ พร้อมกับการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ ‘ผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน’