ตลาด Sustainable Technology โตทั่วโลกเฉลี่ยปีละ 22.4% คาดปี 2573 แตะ 8 หมื่นล้านUS ชี้ Green Building – Carbon Footprint Management โซลูชันมาแรง

ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและความกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยคาดว่า​ในปี 2565 นี้ ขนาดของตลาด Green Technology หรือในกลุ่ม Sustainable Technology จะเติบโตที่ 15.85 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 13.28 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564