ทีเส็บเร่งยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์สู้โควิด ปรับประชุม-แสดงสินค้าผ่านออนไลน์

ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทำให้มีการยกเลิกงานไมซ์ทั่วโลก ส่งผลให้ทีเส็บปรับกลยุทธ์ใหม่เปิดโครงการ Virtual Meeting Space นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์เข้าสู่ยุคการประชุม/นิทรรศการออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาวะการปิดเมืองทั่วโลก พร้อมช่วยยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข เพิ่มความมั่นใจด้านสุขอนามัยแก่ผู้ใช้บริการ