แนะ”คนเมือง”ใช้พื้นที่น้อยทำสวน” 5 ระดับ 5 ด.” ตามรอยศาสตร์พระราชา

เมื่อพูดถึงการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การลงมือปฏิบัติ หลายๆ คนคงนึกถึงการทำการเกษตรพอเพียง โดยจัดการพื้นที่ตามแนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” และอาจคิดไปอีกว่าจะต้องอาศัยพื้นที่ไม่น้อย แต่อันที่จริงแล้ว ศาสตร์อันทรงคุณค่านี้ สามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในทุกพื้นที่ รวมถึงการใช้ชีวิตในเมืองซึ่งมีพื้นที่จำกัด คนเมืองที่ต้องการตามรอยศาสตร์พระราชา จึงไม่ต้องมองหาพื้นที่เพื่อทำการเกษตรที่ไหนไกลๆ แต่เริ่มต้นได้ที่บ้านของตนเองโคก หนอง นา แบบฉบับคนเมือง