ชุนชนศรีมหาโพธิยิ้มรับฝายแก้ภัยแล้ง-น้ำหลาก กองทุนฮอนด้าเค้าจัดให้

ปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้วที่กองทุนฮอนด้าฯ รวมพลังจิตอาสามาร่วมสานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ในกิจกรรม “สร้างฝายแกนดินหินก่อ กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร”เพื่อพัฒนาฟื้นฟูฝายกักเก็บน้ำในพื้นที่คลองโสม ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ให้สามารถรับมือกับปัญหาภัยแล้งและป้องกันวิกฤตน้ำหลาก พร้อมผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบในด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้กับชุมชนอื่น