8 เมนู จัดการของเหลือจากสารทจีน ครัวจีนก็ ZERO WASTE

เพิ่งผ่านพ้นเทศกาลสาทรจีนไปไม่กี่วัน เป็ด ไก่ หมู ซึ่งเป็นของเซ่นไหว้สำคัญของเทศกาลที่เรียกว่า “ซาแซ” ยังคงเหลืออยู่ในตู้เย็นของหลาย ๆ บ้านเพราะกินกันไม่ทัน ยิ่งทิ้งค้างไว้ในตู้เย็นนาน ๆ จะกลายเป็นของเหลือ สุดท้ายต้องทิ้งกลายเป็น “ขยะ”