Rihanna บริจาค 5 ล้านเหรียญสู้ภัยไวรัสมรณะCOVID-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมรณะ COVID-19 ที่หลายโรงพยาบาลต้องรับมือกันอย่างหนักหน่วงกับจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยสะสมที่เพิ่มจำนวนขึ้นรายวันเป็นผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เซเลบริตี้และดาราทั้งไทยและเทศต่างก็เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเป็นกำลังใจให้กับนักรบชุดกาวน์ที่ต่อสู้อยู่แนวหน้า