ซีพีเอฟ ชวนเยาวชนเปิดห้องเรียนธรรมชาติ ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพื้นที่โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”

ภายหลังกรมป่าไม้ได้รับมอบพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง คืนจากหน่วยงานที่ได้รับสัมปทานในการนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งหมดสัญญาสัมปทานไปเมื่อปี 2557 และจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่พบว่ามีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ถูกตัดออกไปจำนวนมาก โดยไม่ได้มีการปลูกป่าชดเชยคืนไว้ให้ ประกอบกับมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจากคนในพื้นที่บางส่วน ส่งผลให้ป่าในบริเวณดังกล่าวกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม มีพื้นที่เขาหัวโล้น ป่าแหว่งอยู่หลายจุด รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่หายไปจนแทบจะหมด