OR ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนด้วย SDG ในแบบฉบับของ OR  ถอดบทเรียนความสำเร็จจนได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

OR จัดงาน OR Sustainability: SDG In Action ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนตามกรอบแนวคิด ESG ผ่านวิถีการดำเนินงานด้วย SDG ในแบบฉบับของ OR จนเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการจัดอันดับทั้งในระดับสากลและระดับประเทศในปี 2566 พร้อมเผยเรื่องราวความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG ผ่านการลงมือทำ

‘อย่าให้ครอบครัวล่มสลายไปพร้อมธุรกิจ’ KBank Private Banking ถอดรหัสซีรีส์ดัง เผย 4 เทคนิค สานต่อธุรกิจครอบครัวได้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

KBank Private Banking ผู้ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารทรัพย์สินภายในครอบครัวครบวงจรและครอบคลุมทุกมิติ ได้ถอดบทเรียนจากซีรีส์ดังของเกาหลี พร้อมเผย 4 เทคนิค ยุติศึกชิงธุรกิจครอบครัว “วางแผน-กำหนดกติกา-สร้างการมีส่วนร่วม-บริหารอย่างมืออาชีพ”