คาลบี้ จับมือท้องถิ่นญี่ปุ่น ใช้ AI บริหารถังขยะอัจฉริยะ ‘SmaGO’ หวังลดขยะพลาสติกในทะเลเป็นศูนย์

คาลบี้ (Calbee Inc.) ร่วมกัน Forcetech Co., Ltd.  และ สถาบันวิจัย KDDI สนับสนุนการติดตั้งถังขยะอัจฉริยะ “SmaGO” เพื่อลดขยะพลาสติกที่จะไหลลงสู่ทะเล โดยจะทำการติดตั้งรวมท้ังสิ้น​ 12 เครื่อง ใน 4 พื้นที่ ของ จังหวัดฮิโรชิมา และ จังหวัดโอโนมิจิ 

Tim Hortons นำถังขยะอัจฉริยะ มาใช้แยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

การลดขยะนับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพราะขยะเป็นหนึ่งสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น และยังมีส่วนคร่าชีวิตสัตว์เป็นจำนวนมากทุกปี ดังนั้น หลายบริษัทจึงพยายามหาโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

ถังขยะอัจฉริยะ เตรียมให้บริการ [PR.NEWS]

อนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร นำทีมผู้บริหารเดินหน้านวัตกรรมเพื่อที่พักอาศัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น