คาลบี้ จับมือท้องถิ่นญี่ปุ่น ใช้ AI บริหารถังขยะอัจฉริยะ ‘SmaGO’ หวังลดขยะพลาสติกในทะเลเป็นศูนย์

คาลบี้ (Calbee Inc.) ร่วมกัน Forcetech Co., Ltd.  และ สถาบันวิจัย KDDI สนับสนุนการติดตั้งถังขยะอัจฉริยะ “SmaGO” เพื่อลดขยะพลาสติกที่จะไหลลงสู่ทะเล โดยจะทำการติดตั้งรวมท้ังสิ้น​ 12 เครื่อง ใน 4 พื้นที่ ของ จังหวัดฮิโรชิมา และ จังหวัดโอโนมิจิ