Kiyoi ถุงขยะสีขาวขุ่น ตอบโจทย์เรื่องห่วงโซ่การจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม

คนไทยคุ้นชินกับถุงขยะสีดำมานาน แต่ครั้งนื้ Kiyoi ถุงขยะเกรดพรีเมี่ยมสีขาวขุ่นจากญี่ปุ่นมาปฏิวัติความเชื่อสีขาวดีมีประโยชน์กว่าสีดำ เพราะคำนึงถึงทั้งห่วงโซ่ของการจัดการขยะตั้งแต่เริ่มแรกจากผู้ใช้งาน ไปจนถึงการจัดการขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลาสติกประเภท HDPE