SCG อวดผลงาน 10 นวัตกรรมรักษ์โลก 2021 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนว ESG

ปีนี้การระบาดของโควิด19 ยังเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างทั้งผลกระทบมหาศาลให้กับผู้คนทั้งโลก อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่แค่ “วิกฤต” แต่ยังเป็น “โอกาส” สำหรับหลายคน รวมถึงโอกาสสำหรับการทลายกรอบคิดในการพัฒนา “นวัตกรรม” ที่ต้อง “รวดเร็วและทันต่อความต้องการใช้”