สิงห์ ต่อยอด ‘By-Product’ สร้างคุณค่าเพิ่ม ‘กากมอลต์’ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เบเกอรี่ ส่งต่อความยั่งยืนให้สังคม

ในฐานะโรงงานที่มีขนาดใหญ่และกำลังการผลิตสูงสุดของเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ส่งผลให้ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด มีของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตจำนวนมาก ทั้ง เซอร์พลัสยีสต์, กากมอลต์, สารกรองเบียร์ และ ตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย