กลุ่มเซ็นทรัล ดันแคมเปญ ‘THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน’ วาง 6 กลยุทธ์ เร่งขยายผลเชิงบวกต่อเนื่อง และเข้มข้นมากขึ้น

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ตลอด 77 ปีของกลุ่มเซ็นทรัล ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ผ่านโครงการ “เซ็นทรัล ทํา” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ​