นาโนเทค สวทช. ชูเส้นพลาสติกรักษ์โลก จากเปลือกหอยแมลงภู่และขยะ PLA สำหรับการพิมพ์สามมิติ ย่อยสลายได้ 100% นวัตกรรม BCG ต้นทุนต่ำ เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี 3D Printing

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. จับมือจุฬาฯ ต่อยอดไบโอแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่ ผสมขยะพลาสติกชีวภาพ (PLA) พัฒนา “Re-ECOFILA เส้นพลาสติกรักษ์โลกสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ” ย่อยสลายได้ 100% คุณภาพเทียบเท่าของที่มีในท้องตลาดในราคาที่ถูกกว่า