AIS เปิดแฟ้มคดีดัง สู่ 12 ละครคุณธรรม เตือนคนไทยรู้เท่าทันภัยไซเบอร์

เมื่อภัยจากไซเบอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและส่งผลกระทบได้มากกว่าที่หลายคนคาดคิด บางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิต  หรือหาเงินมาด้วยความยากลำบาก แต่ต้องเสียไปเพียงแค่เสี้ยววินาที เพราะความไม่รู้เท่าทันต่อภัยที่มาพร้อมเทคโนโลยี ซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ได้จบเพียงแค่มูลค่าของเงินเท่านั้น แต่อาจกลายเป็นการสูญเสียทั้งชีวิตของเหยื่อ ดังหลายๆ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์​ในช่วงที่ผ่านมา